VIL DU HJÆLPE ET MINDREÅRIGT BARN?

Som frivillig forældremyndigheds-indehaver (også kaldet værge) kan du hjælpe et uledsaget barn med at finde fodfæste i Danmark.

Fælles for de uledsagede børn er, at de har oplevet krig, konflikter eller forfølgelse, og de er blevet skilt fra deres familie. Derfor har de været nødt til at tage vare på sig selv trods deres unge alder. Gennem den midlertidige forældremyndigheds-ordning får barnet tilknyttet en voksen, som bliver juridisk forældremyndighedsindehaver, indtil barnet fylder 18 år – eller barnets forældre eventuelt kommer til landet.

De midlertidige forældremyndighedsindehavere er frivillige, der melder sig til at varetage barnets tarv og rettigheder. For eksempel ved møder med kommunen, bostedet og andre offentlige instanser. Men et jævnligt socialt samvær med barnet er mindst ligeså vigtigt.

Røde Kors i Hedensted og Hedensted Kommune samarbejder om opgaven med at finde værger.

Læs mere her fra Røde Kors. Læs mere her fra Statsforvaltningen. 

Hvis du er interesseret, bedes du kontakte:

Astrid LaCour, Røde Kors, Hedensted: Tlf. 2297 1165, lacour62@live.dk

Hanne Havmand, Integrationsafdelingen, Hedensted Kommune:  Tlf. 7975 5348, hanne.havmand@hedensted.dk