NYTTIGE OPLYSNINGER OG GODE LINKS

Klik på det, der står med grønt. 

Boligforeningerne: Domea, Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab, Østjysk Boligselskab.

Boligstøtte. Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Der kan søges boligstøtte, hvis man bor til leje. Læs mere på Hedensted Kommunes hjemmeside.

Borger.dk. Offentlig, digital selvbetjening for alle over 15 år.

Borgerservice Hedensted. Oplysninger om kommunen blandt andet adresser, åbningstider og forskellige muligheder for selvbetjening.

Flytning. På Hedensted Kommunes hjemmeside kan du læse mere om at flytte.

Frivilliggruppen i Tørring/Uldum. Hjemmeside.

Hedensted Kommune, Integrationsafdelingen. Hjemmeside.

Integrationsviden. Vidensportal, der giver overblik over eksisterende viden og aktører på integrationsområdet.

Internationalt venskab, Facebook.

Kørekort. Læs mere på Borgerservice Hedensteds hjemmeside. Et dansk kørekort er et officielt dokument, der dokumenterer, at indehaveren har gennemgået en uddannelse i at føre et køretøj med motor.

Licens. Man skal betale licens, hvis man er over 18 år og har et tv, radio, computer eller smartphone. Se DRs hjemmeside.

NemID. Læs mere på Borgerservice Hedensteds hjemmeside. NemID er ét fælles log-in til både offentlige og private selvbetjeningsløsninger og til netbank.

Ny i Danmark er Udlændingestyrelsens og Styrelsen for International Rekruttering og Integrations officielle internetportal om reglerne for indrejse og ophold i Danmark.

Pas. Læs mere på Borgerservice Hedensteds hjemmeside. Indehaveren af et pas kan bruge det til at identificere sig som statsborger i det udstedende land.

Repatriering. Læs mere på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside. Repatriering handler om flygtninge og indvandrere, der ønsker at vende tilbage til deres tidligere hjemland. Yderligere oplysninger og pjecer på forskellige sprog – læs på Hedensted Kommunes hjemmeside.

Røde Kors, Hedensted. Hjemmeside.

Sundhedskort – det gule sygesikringsbevis. Læs mere på Borgerservice Hedensteds hjemmeside. Alle med bopæl i Danmark er omfattet af sundhedsloven og får et sundhedskort, der giver ret til sundhedsydelser.

Transport. På Rejseplanen.dk kan man  søge alle afgange og ankomster for landets busser, tog, metro og S-tog.

Traumatiserede flygtninge. Håndbog udgivet af Røde Kors: Frivilligt arbejde med traumatiserede flygtninge.

Tværkulturelt Venskab i Løsning. Facebook.

Udbetaling Danmark er en del af borger.dk. Myndigheden har ansvar for en række offentlige ydelser for eksempel folkepension og boligstøtte.

Venligboerne Hedensted. Facebook.

Åben Rådgivning: Integrationsafdelingen i Juelsminde. Alle dage mellem kl. 9,00-15,00. Der er ikke garanti for at tolk er til stede.

Åben Rådgivning: Integrationsafdelingen i Tørring. Hver 2. mandag i ulige uger kl. 13,00 – 15,00 på Biblioteket i Tørring – KUN efter forudgående aftale på tlf. 79755385 eller 79755348.
Ingen til stede i skolernes ferier – der henvises til Åben rådgivning i Juelsminde.

Åben Rådgivning: Hedensted Rådhus. Onsdag 11,00 – 15,00.
Ingen til stede i skolernes ferier – der henvises til Åben rådgivning i Juelsminde.