VIL DU VÆRE FRIVILLIG?

 

Der er mange, gode grunde til at blive frivillig!

Først og fremmest skal du have lyst til at gøre en forskel og overskud til at give lidt af dig selv. 

Som frivillig gør du en forskel for den enkelte flygtning og hermed også for samfundet. Men du får også selv nye, berigende oplevelser  i samværet med flygtningene og andre frivillige.

Der er også den fordel, at frivillige kan tage sig af opgaver, som måske ellers ikke ville blive løst.

Der er mange måder at hjælpe på!

Det kan for eksempel være med at læse og forstå breve, købe ind, hjælpe med lektier, spise sammen, forklare busplaner, tage på udflugter eller hjælpe med at køre affald på lossepladsen. Der bliver bidraget med få timer eller mere faste aftaler alt efter, hvad den enkelte frivillige har lyst til og mulighed for. 

Du kan også blive værge for en mindreårig, uledsaget flygtning. Læs mere her.

Hvis du modtager offentlige ydelser, skal du være opmærksom på, at der kan gælde en række regler, når det kommer til mængden og typen af frivilligt arbejde, du må varetage. Du kan læse en fyldestgørende guide om reglerne for frivilligt arbejde, mens man modtager offentlige ydelser her.

Der er organisationer, grupper og enkeltpersoner, som hjælper flygtninge her i kommunen. Læse mere her. 

Der er brug for frivillige kræfter – også dine!